Arbetsmiljölagen

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Som student likställs du med arbetstagare i Arbetsmiljölagen[1] (med ett fåtal undantag). Kriterierna för en god arbetsmiljö finns i Arbetsmiljölagens andra kapitel och utifrån denna text kan man ställa följande krav på en bra studie- och arbetsmiljö:

Ansvar

Det är prefekten på institutionen, eller om delegering skett, avdelningsföreståndaren/motsv. på avdelningen, som har ansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombud och studerandeskyddsombud ska bevaka att arbetsmiljöarbetet fungerar på ett bra sätt och kan begära att åtgärder vidtas om det finns brister i studie- eller arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket tillhandahåller material och kan svara på frågor.

Externa länkar

Arbetsmiljöverkets hemsida

Referenser

  1. http://www.av.se/lagochratt/aml/
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda