Avskrivning av studiemedlet vid sjukdom

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Studenter som tar studiemedel får ersättning vid sjukdom genom sjukförsäkring som är kopplad till studiemedelssystemet. Ersättningen sker genom att studiemedlet fortsätts betalas ut till den studerande vid sjukdom.

Detta innebär att, den tid du är sjuk och har studiemedel inte räknas in i det totala antalet veckor du har haft studiemedel, de veckor du varit sjuk inte räknas med när vi prövar dina studieresultat, lånedelen kan skrivas av efter 30 dagars karenstid. Merkostnadslån för exempelvis resor och dubbel bosättning kan däremot påverkas vid längre sjukfrånvaro.

Vad krävs för att få studiemedel när du är sjuk?

Du måste göra en sjukanmälan till Försäkringskassan första dagen du är sjuk. Du ska vara helt oförmögen att studera och därför ha fått hel sjukskrivning av Försäkringskassan. Du måste studera på en utbildning som ger rätt till studiemedel. Om du är sjuk när terminen eller kursen startar, måste du lämna en särskild studieförsäkran till CSN för att de ska kunna betala ut studiemedlen.

Avskrivning av lån

Lånedelen kan skrivas av efter 30 dagars karenstid. Detta betyder att om du är sjuk i mer än 30 dagar behöver du inte alltid betala tillbaka det lån du får från och med sjukdag 31. Om den studerande är sjuk mer än en gång under samma studieperiod, och det är mindre än 20 dagar mellan sjukperioderna, räknas ingen ny karenstid. [1]

Referenser

  1. http://www.csn.se/hogskola/sjuk/nar-du-blir-sjuk
Den här sidan behöver en genomgång på dess upplägg.
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda