Consensus

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Consensus är en studentkår för studenter vid medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Kåren representerar ca 2 900 studenter och är verksam på Campus US i Linköping och Campus Norrköping i Norrköping.

Organisation

Consensus styrs av ett fullmäktige med 29 ledamöter, valda årligen inom de nio sektionerna: Arbetsterapeutsektionen (AT), Doktorandsektionen vid Medicinska Fakulteten (DOMFIL), Biomedicinska analytikersektionen(BMA), Logopedsektionen (LOG), Sektionen för Medicinsk biologi (MedBi), Medicinska Föreningen (MF), Fysioterapeutsektionen (FT) samt Sjuksköterskesektionen i Linköping (SSK-L) och Sjuksköterskesektionen i Norrköping (SSK-N). Val av fullmäktigeledamöter sker enligt respektive sektions stadgar.

Fullmäktige utser styrelsen bestående av nio ledamöter. Inom styrelsen finns fyra heltidsarvoderade och fem som är arvoderade motsvarande 8 timmar/vecka. Styrelsens presidium utgörs av Kårordförande och vice Kårordförande. Utöver styrelsen väljer fullmäktige även 3 handläggare som är arvoderade motsvarande 8 timmar/vecka och har specifika arbetsområden.

Consensus är medlem i Kårservice tillsammans med StuFF och Linköpings teknologers studentkår. Kårservice hanterar på medlemmarnas uppdrag kåravgifter och medlemsregister samt förvaltar i Linköping kårhusen Kårallen och Kårhus Örat i Linköping samt puben hg (Linköping) och Pub Örat (Linköping). Sedan hösten 2006 är Kårservice huvudman för Kårhus Trappan i Norrköping, där man också driver pub- och festverksamhet.

Historik

Consensus bildades sommaren 1995 genom en sammanslagning av den dåvarande medicinarkåren LMSK och sjuksköterskekåren HUFS, möjligen även av sjukgymnasternas kår. Legenden säger att den nya kåren bildades efter att universitetets rektor som, när bland annat vårdhögskolan införlivades i universitetet, tröttnade på vårdkårernas interna osämja och bad dem nå konsensus, vilket de gjorde. Consensus var då den första och enda studentkåren i Sverige som organiserade både vård- och läkarstudenter.

Presidium


Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.
Consensus
Grundad 1995
Lärosäte Linköpings universitet
Hemsida http://www.consensus.liu.se/
SFS
Medlem Ja
Gruppering StuFF/Consensus
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda