Distansstudier

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Hur går det till?

Det finns många olika varianter av distansutbildning. Vissa utbildningar är helt nät- eller webbaserade. Då behöver du inte resa till högskolan, varken för introduktions- eller tentamenstillfällena. Andra kurser har obligatoriska möten, fysiska på lärosäte eller lärcentra alternativt virtuella möten över Internet.

Dator och internet

Gemensamt för de flesta distansutbildningar är att du behöver en dator och tillgång till internet för att klara studierna. Oftast krävs snabbare uppkoppling än modem. Datorer med snabb uppkoppling finns på lokala lärcentra.

Vissa använder webbkamera

Det finns kurser som bygger på att kontakten mellan lärare och studenter sker via webbkamera. Det är en kamera som du sätter på skärmen och som kräver att du har laddat ner rätt programvara till din dator. Då kan du se och höra alla dina kurskamrater och lärare.

Ett virtuellt klassrum

Högskolorna har olika lärplattformar. En lärplattform är som ett klassrum i datorn. Där finns arbetsuppgifter, klasslistor, diskussionsfora, grupparbeten. Alla lärplattformar är lite olika uppbyggda men innehåller samma byggstenar. Exempel på lärplattformar är Blackboard, Fronter och PingPong. Varje kurs har sin egen webbplats. Via den kan du kommunicera med dina kurskamrater och lärare. Där hämtar du till exempel dina arbetsuppgifter och dit skickar du dina svar.

Med eller utan möten

Kurser kan ha obligatoriska möten på campus, på lärcentrum eller via webben. Det kan även finnas frivilliga möten. Den information som ges vid frivilliga möten ska finnas tillgänglig på annat sätt för den student som väljer att stanna hemma.

Lärcentra

Vissa kurser har obligatoriska möten. Ibland har universitetet eller högskolan valt att placera dessa möten på lärcentrum. Men ett lärcentrum är också öppet för alla som studerar på distans. Där finns tillgång till vägledning, lokaler, tekniska funktioner som datorer med internetuppkoppling, videokonferens, webbkameror, skrivare samt möjlighet att kopiera. Ofta kan du skriva dina salstentor på ett lärcentrum. Lärcentrumet kan i de flesta fall ge dig tillgång till lokaler och utrustning utanför kontorstid.

[1]

  1. https://www.studera.nu/studera/1738.html
Den här sidan behöver en genomgång på dess upplägg.
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda