Doktorand

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En doktorand är någon som är antagen till och bedriver forskarstudier. Enligt Högskoleförordningen (1:4§) är en doktorand en student som är antagen till utbildning på forskarnivå och därmed har samma rättigheter till att representeras i högskolans organ som övriga studenter. En doktorands studier slutar i doktorsexamen (4 år) eller licentiatexamen (2 år).

Innehåll

Försörjningsformer

En doktorand kan antas med olika försörjningsformer: doktorandtjänst, utbildningsbidrag, stipendium, industri- eller företagsdoktorand eller annan tjänst. En doktorand kan även ha annan finansiering, som till exempel pension.

Förmån Doktorandanställning Utbildningsbidrag Stipendium
Semester Ja Nej Nej
Pensionsgrundande Ja Ja Nej
Tjänstepensionsgrundande Ja Nej Nej
Sjukpenning Ja Utbildningsbidrag Nej
Föräldrapenning Ja Utbildningsbidrag Nej
Löneutveckling Ja Nej Nej
Ersättning för läkarvård & mediciner Ja Nej Nej
Friskvårdsersättning Ja Ja Nej

Doktorandanställning

En doktorand kan vara anställd vid sitt lärosäte i max åtta år.[1] Anställning är den tryggaste finansieringsformen för doktorander, eftersom det ger det bästa sociala skyddet, och dessutom högre lön än vad många stipendier och utbildningsbidrag innebär. En doktorand kan vara anställd vid högskolan eller externt, en så kallad industridoktorand. En industridoktorand kostar inte högskolan något i lön, och omfattas inte av gränsen för anställning på åtta år, eftersom den inte är anställd vid lärosätet.

Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag innebär att doktoranden får pengar från universitetet i form av ett bidrag. Utbildningsbidrag regleras i lag.[2] Det är relativt vanligt att doktorander finansieras med utbildningsbidrag kombinerat med tex institutionstjänstgöring. En sådan kombination gör att de i viss mån får tillgång till de sociala förmåner som faller bort jämfört med en anställning (tex sjuk- och föräldrapenning).[3] För lärosätet är utbildningsbidrag billigare än att anställa doktoranden, men om doktoranden blir sjuk eller förälder faller kostnaden för att fortsätta betala ut utbildningsbidraget på universitetet, en kostnad som för en anställd doktorand hade fallit på försäkringskassan. Utbildning får lämnas för max två år och fem månader på heltid, eller max fyra år och tio månader, men kan förlängas vid till exempel sjukdom eller fackliga uppdrag. När tiden för utbildningsbidrag gått ut måste dock doktoranden anställas.[4]

Utbildningsdepartementet föreslog i en remiss[5] att utbildningsbidrag bara ska kunna betalas ut i ett år istället för två, att doktorander som är frånvarande pga tex föräldraledighet ska ha rätt till förlängning av sin utbildningstid samt att lärosäten ska teckna en försäkring hos kammarkollegiet för doktorander som finansieras med stipendier.

Stipendier

Stipendier är den osäkraste finansieringsformen för doktorander. De flesta stipendier skattas ej och ger därför heller inget socialt skydd.[6] Det innebär att det är upp till doktoranden eller finansiären att bygga upp ett motsvarande skydd. Det är också osäkert eftersom inga garantier finns för förlängning vid till exempel sjukdom. Under vissa omständigheter har man dock rätt till SGI, även med stipendiefinansiering.[6]

Övrig finansiering

Under övriga finansieringsformer faller doktorander som finansierar sin forskning med hjälp av tex pension eller besparade medel. Det är relativt ovanligt att lärosäten antar doktorander med enbart besparade medel, eftersom det inte är en varaktig inkomstkälla (till skillnad från pension).

Skuggdoktorander

En skuggdoktorand är någon som inte är formellt antagen till forskarutbildning men i praktiken bedriver forskarstudier.

Se även

Referenser

  1. http://www.doktorandhandboken.nu/finansiering/anstallningsomdoktorand.4.3e31964212bf6bc75be8000304.html
  2. Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander
  3. Förmåner vid innehav av doktorandanställning och utbildningsbidrag, Göteborgs universitet
  4. 5 kap. 4 § Högskoleförordningen
  5. Pressmeddelande 23 april 2012
  6. 6,0 6,1 http://www.doktorandhandboken.nu/finansiering/stipendier.4.3e31964212bf6bc75be80003150.html
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda