Doktorandtjänst

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En anställning som doktorand brukar benämnas doktorandtjänst. Högskolor och universitet får ha särskilda anställningar för doktorander enligt Högskoleförordningen. Dess tjänster är undantagna från Lagen om anställningsskydd, LAS. Det är bara den som redan har antagits till en forskarutbildning som får anställas som doktorand. Innehavaren av en doktorandtjänst ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring som undervisning och administrativt arbete (institutionstjänstgöring) får förekomma men får inte omfatta mer än högst 20 procent av full arbetstid. Doktorandens arbetstid och löner regleras i kollektivavtal.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda