Enkel majoritet

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Enkel majoritet innebär att ett förslag behöver stöd av mer än hälften av de avgivna rösterna vid en omröstning för att bifallas.

Exempel: Det skall avgöras ifall Grönskogs Studentkår skall tillåtas inträde i SFS. Vid votering visar det sig att av 349 mandat säger 170 mandat "ja" och 169 säger "nej". Övriga 10 mandat lägger ner sin röst. Detta innebär att Grönskogs Studentkår bereds tillträde då förslaget fick en majoritet av rösterna bland de som röstade.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda