European Students' Union

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

The European Students' Union (ESU) är en paraplyorganisation bestående av 45 nationella studentorganisationer från 38 länder (December 2010). ESU arbetar främst med påverkansarbete gentemot EU och är en aktiv part i arbetet med EU2020 och frågor gällande Bolognaprocessen.

ESU har årligen två konferenser ESC - European Students' Convention som behandlar olika aktuella ämnen. Årligen är också två BM - Board Meeting som fungerar som ESU:s fullmäktige. Dessa möten cirkulerar mellan ESU:s medlemsländer.

ESU kallades tidigare ESIB - National Unions of Students in Europe[1].

SFS är medlem i ESU.

Externa länkar

Referenser

  1. http://www.esib.org/index.php/home
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda