Föreningen Uppsalaekonomerna

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Föreningen Uppsalaekonomerna, då UPEKON, bildades 18 oktober 1971, av Jan Lövqvist, Kent Schultz och Mats Dafnäs, som en frukt av tidens försök till förnyelse av universitetet och nya samarbetsformer. Redan från början rörde verksamheten områdena utbildningsbevakning, näringslivskontakt och social samvaro. Utöver detta arrangerades mer tidstypiska projekt som en dagskurs i meditation.

UPEKON:s uppgifter var till en början att bevaka stipendium, seminarier och förmedla praktikplatser. Vidare arrangerades temadagar kring inre välbefinnande och själslig utveckling i sann 70-talsanda. UPEKON växte snabbt och 1973 hade man hela 710 medlemmar. Genom sitt engagemang berikade de studietiden för sina vänner och generationer därefter. På 80- och 90- talet blåste nya vindar och föreningens historia kom att präglas av både yuppietidens yra och IT-boomens topp. Projekt, företag och studenter kom och gick men föreningen bestod.

1994 slogs UPEKON ihop med Internationella Ekonomföreningen och bildade då Föreningen Uppsalaekonomerna.

När Uppsala studentkår sektionaliserades verkade UE som ekonomiska sektionen.

Efter kårobligatoriets avskaffades 1:a juli 2010 och möjligheten för andra sammanslutningar att ansöka om kårstatus öppnades så väcktes frågan om Uppsalaekonomerna skulle arbeta för att bli en egen kår. 2013 skickades första ansökan in till konsistoriet (universitets styrelse) men avslogs då på grund av att Uppsala studentkår hade bättre förankring bland studenterna samt fler medlemmar vid de berörda institutionerna.

2016 ansökte Uppsalaekonomerna för en andra gång till konsistoriet vid Uppsala universitet om erhålla kårstatus att ta över studiebevakningen från Uppsala studentkår vid nationalekonomiska institutionen, företagsekonomiska institutionen, statistiska institutionen samt ekonomisk-historiska institutionen. Konsistoriet beviljade ansökan för företagsekonomiska institutionen samt nationalekonomiska institutionen då Uppsalaekonomerna ansågs ha en större förankring bland studenterna på grund av högre medlemstal. Konsistoriet avslog ansökan för statistiska institutionen samt ekonomisk-historiska institutionen då Uppsala studentkår ansågs ha större förankring bland studenterna på dessa institutioner på grund av högre medlemstal. Från den 1:a juli 2016 är Uppsalaekonomerna studentkår för företagsekonomiska institutionen och nationalekonomiska institutionen. Sedan 2019 har UE även kårstatus över statistiska institutionen.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda