Försvarshögskolan

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Försvarshögskolan är en svensk statlig högskola som bedriver forskning och utbildning inom försvarssektorn. Högskolan ger officersprogrammet, ett treårigt kandidatprogram som leder till officersexamen samt fristående kurser inom statsvetenskap, ledarskap samt militärhistoria och -teknik. Dessutom bedrivs uppdragsutbildning inom bl.a. krishantering och informationssäkerhet.

Referenser

  1. http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/styrdokument/arsredovisningar/
Försvarshögskolan
Grundad 1818
Motto Utbildning och forskning för samhällets skydd och säkerhet
Beläget i Stockholm, Karlstad
Antal HST 546 [1]
Studentkår(er) Försvarshögskolans studentkår
Hemsida http://www.fhs.se
Ledning
Styrelseordförande Peter Egardt
Rektor Romulo Enmark
Prorektor Maja Kirilova Eriksson
Vicerektor Bengt Axelsson
Direktör Lars Bergström
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda