Försvarshögskolans studentkår

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Försvarshögskolans studentkår är studentkåren för de som studerar vid Försvarshögskolan (FHS) i Stockholm. Kåren har c:a 600 medlemmar och drivs på frivillig basis av de studerande. Kårstyrelsens ledamöter, som väljs på ettårsbasis av årsmötet, är således inte arvoderade. Medlemskap i FHS studentkår är kostnadsfritt för alla studerande vid Försvarshögskolan, såväl militära som civila.

Organisation

Under kårstyrelsen finns fyra stycken sektioner som samlar studerande från olika utbildningar och program – Civila sektionen, Sektionen för grundläggande militär utbildning (GMU), Sektionen för högre militär utbildning (HMU) och Doktorandsektionen. Det finns även ett antal arbetsgrupper som ansvarar för specifika frågor och uppdrag. Bland dessa finns bland annat en grupp som arrangerar studentkårens årliga arbetsmarknadsdag.

Stipendium

Sedan 2011 delas årligen Försvarshögskolans studentkårs stipendium för förtjänstfulla insatser ut till två studerande vid skolan, en civil och en militär elev, som under sina studier visat prov på kamratskap och civilkurage. Stipendiets premie utgörs av en studieresa till Bryssel med besök vid bland annat den svenska EU-representationen och den svenska NATO-delegationen. Stipendiet sponsras av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarshögskolan och Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA).


Försvarshögskolans studentkår
FHS studentkar logotyp.jpg
Motto Praesentia studia securitas futura (Dagens studier morgondagens säkerhet)
Lärosäte Försvarshögskolan
Medlem i SFS, SSCO
Hemsida http://www.fhs.se/karen
SFS
Medlem Ja
Presidium
Ordförande Anna Bergstrand
Vice ordförande Andreas Weiborn
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda