Fakultet

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Fakultet är en organisatorisk enhet vid ett universitet eller högskola, och oftast den enhet som har det högsta ansvaret för forskning och utbildning. En fakultet leds av en dekan (latin: dekanus) med en prodekan som ställföreträdare. Ofta har en fakultet en fakultetsnämnd eller fakultetsstyrelse knuten till sig.

Historiskt har universiteten delats in i fyra fakulteter, Teologisk, Juridisk, Medicinsk och Filosofisk. Under slutet av 1800-talet delade dock många länder upp den filosofiska fakulteten, i Sverige nöjde man sig dock med att 1876 dela upp fakulteten i två sektioner, en matematisk-naturvetenskaplig och en humanistisk. Först på 50-talet blev de bägge sektionerna vid de filosofiska fakulteterna i Uppsala och Lund självständiga fakulteter. Samtidigt gick man ifrån principen att alla universitet ska ha samma fakulteter och när Göteborgs universitet skapades saknade universitetet både teologisk och juridisk fakultet.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda