Göta studentkår

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Göta studentkår är den största studentkåren vid Göteborgs universitet. Kåren bildades 2010 genom en sammanslagning av Haga studentkår, Filosofiska fakulteternas studentkår (FFS) och SLUG. Kåren representerar samtliga studenter inom humanistiska-, samhällsvetenskapliga-, IT-, naturvetenskapliga- och utbildningsvetenskapliga fakulteterna, lärarutbildningsnämnden och även lärarstudenter på konstnärlig fakultet.
Göta studentkår
Gota-studentkar-small.png
Grundad 2010 genom sammanslagning
Ersätter Haga studentkår, FFS, SLUG
Lärosäte Göteborgs universitet
Antal HST[1] ca 16 000
Medlem i SFS, GFS, GUS
Hemsida http://www.gotastudentkar.se/
Twitter @GotaStudentkar
SFS
Medlem Ja
Gruppering Projektet
Presidium
Ordförande Axel Andersson
Vice ordförande Sandra Magnusson

Innehåll

Organisation

Kårens högsta beslutande organ är fullmäktige, vars 21 ledamöter väljs årligen genom direkta val. Fullmäktige utser kårstyrelsen, samtliga sektionsstyrelser, revisorer och valberedning. Fullmäktige beslutar även om medlemsavgift, budget och verksamhetsplan.

Göta studentkår spänner över flera fakulteter vid Göteborgs universitet och därför har kåren en sektion som ansvarar för arbetet för den fakultet vid vilken den verkar. Totalt finns det fem sektioner. Varje sektion har en sektionsstyrelse som ansvarar för arbetet vid sektionen. Därtill finns ytterligare en nivå för engagemang som kallas studentgrupper. Studentgrupper är sammanslutningar av studenter inom en sektion.

Historik

För historik om kårerna som bildade Göta studentkår, se Filosofiska fakulteternas studentkår, Haga studentkår och SLUG.

Sammanslagningen

2010 tog samtliga kårers fullmäktige beslut om att gå ihop till en gemensam kår. Flera skäl fanns till grund för beslutet, kårobligatoriets avskaffande, dubbelarbete mellan FFS och Haga på samhällsvetenskapliga fakulteten och lärarstudenternas utspriddhet på FFS och Hagas fakulteter trots medlemskap i SLUG. Med en gemensam kår skulle man vara starka i efterdyningarna av kårobligatoriets avskaffande och de problem som kårerna upplevt mellan sig skulle lösas. Under våren 2010 arbetade flera arbetsgrupper med representanter från alla kårerna med sammanslagningen inom områden som information, ekonomi, organisation. Göta studentkår fick kårstatus av universitetsstyrelsen den 29 april 2010.[2]

Presidialer

År Ordförande Vice ordförande Organisationssekreterare
2020/21 Sandra Magnusson Araz A. Farkosh
2019/20 Axel Andersson Sandra Magnusson Anneli Arohlén
2018/19 Axel Andersson Jesper Jacobsson (2018-07-01 - 2019-01-01) Anneli Arohlén
2017/18 Nora Myrne Widfors Jesper Anttila Piroska Osváth
2016/17 Ellinor Alvesson Jonathan Thor Hektor Löfgren (2016-07-01 - 2016-10-22)

Sara Bergh (2017-01-01 - 2017-06-30)

2015/16 Peter Wejmo Lina Olofsson Ebba Jacobsson
2014/15 Daniel Brandt Åsa Hansson Michael Wysocki
2013/14 Rebecka Vilhonen Malin Roos Henry Drefeldt
2012/13 Klas Kärngren Sandra Schriefer Emma Åberg
2011/12 Suzanne Green Tobias Olausson Karolina Lioliou
2010/11 Emelie Arnesson Marie Norman Niklas Aronsson

Se även

Referenser

  1. Representerade studenter, reflekterar inte antalet medlemmar
  2. http://www.rk.gu.se/sekretariat/protokoll/styrelseprotokoll/foredragningslistor__beslutsunderlag_protokoll/2010/
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda