Högskola

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En högskola är ett lärosäte på eftergymnasial nivå. I Sverige finns minst en högskola eller universitet i varje län.

Universitet eller Högskola

Skillnaden mellan ett universitet och en högskola har traditionellt varit att endast universitet haft tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Men under 2000-talets första decennium utvidgade regeringen tillståndet att utfärda examen på forskarnivå även till vissa högskolor, genom att tilldela dessa så kallat vetenskapsområde. Från årsskiftet 2010 är vetenskapsområdena avskaffade. Högskolor som idag saknar tillstånd att utfärda doktorsexamen kan ansöka till Högskoleverket om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom ett visst område. Detta område avgränsas och definieras av högskolan själv.

Inrättande och Examensrätt

Det är riksdagen som beslutar vilka högskolor som ska finnas. Det är regeringen som beslutar om en högskola får rätt att benämna sig universitet. Regeringen beslutar också, efter prövning av Högskoleverket, om en enskild utbildningsanordnare får examenstillstånd, det vill säga tillstånd att utfärda en viss examen.[1]

I Sverige finns det 47 universitet och högskolor som får utfärda svenska examina. 35 av dessa är statliga. 26 lärosäten har tillstånd att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, övriga har bara tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå. Några lärosäten är så kallade enskilda utbildningsanordnare, det vill säga högskolor som drivs av andra aktörer än staten, till exempel av stiftelser eller föreningar. Regeringen har gett dessa rätt att utfärda högskoleexamina enligt den svenska examensordningen. Några exempel är Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping, som alla har ett brett utbud av utbildningar och också har rätt att utfärda examina på forskarnivå.

Andra enskilda utbildningsanordnare kan bara ge examina inom ett särskilt område, som till exempel Beckmans designhögskola och Örebro teologiska högskola. Dessutom finns det fem enskilda utbildare som bara har examenstillstånd inom psykoterapi.[2]

Referenser

  1. http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/universitetellerhogskola.4.539a949110f3d5914ec800063518.html
  2. http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/adresslistaibokstavsordning.4.539a949110f3d5914ec800062390.html

Till utvald-versionen

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda