Högskolan i Jönköping

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Högskolan i Jönköping är en svensk stiftelsehögskola i Jönköping. Högskolan bildades i och med högskolereformen 1977 men högre utbildning kan spåras tillbaka till 1897, och det första lärosätet för högre utbildning startade 1947 som Folkskoleseminariet i Jönköping.[2]
Högskolan i Jönköping
Grundad 1977
Beläget i Jönköping
Antal HST 8 914 [1]
Studentkår(er) Jönköpings studentkår
Hemsida http://www.hj.se/
Ledning
Styrelseordförande Lars Isaksson
Rektor Anita Hansbo

Innehåll

Organisation

Högskolan i Jönköping är organiserad som en icke-vinstdrivande koncern med en stiftelse i toppen och fem dotterbolag; ett för varje fackhögskola samt högskoleservice som sköter service samt bibliotek. De fyra fakulteterna fungerar således inte som de klassiska fakulteterna då de är egna bolag som är ägda av stiftelsen.

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan bedriver forskning och utbildning inom omvårdnad, hälsa och välfärd, biomedicin, beetendevetenskap och socialt arbete, rehabilitering samt gerontologi. På grundnivå finns åtta utbildningsprogram på svenska samt ett på engelska. På avancerad nivå finns åtta program på svenska och två på engelska. Dessutom ges specialistutbildning för sjuktsköterskor. Därtill ger hälsohögskolan en YH-utbildning samt en KY-utbildning.[3]

Forskningen vid hälsohögskolan inriktas främst mot åldrande, barn med särskilda behov samt kvalitetsutveckling inom vårdområdet.[4]

Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation ger utbildningar inom internationellt arbete, lärarutbildning (inklusive masterprogram), personalvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap. Högskolan är dessutom ansvarig för det naturvetenskapliga basåret i Jönköping. Samtliga av högskolans program på grundnivå har verksamhetsförlagd utbildning.

Internationella handelshögskolan

När högskolan bildades 1977 fanns två ekonomiutbildningar, men redan 1970 fanns ekonomiutbildning i Jönköping, då i samarbete med Göteborgs universitet.[5] Högskolan ger ett antal program på grundnivå inom ekonomi, management, affärsjuridik och logistik, samt masterprogram inom samma områden. Det finns även tre YH-utbildningar vid högskolan inom logistik och vårdadministration.[6]

Forskning bedrivs inom företagsekonomi, nationalekonomi, informatik, handelsrätt och statistik.[7]

Tekniska högskolan

Tekniska högskolan bedriver utbildning och forskning på det tekniska området. När Jönköpings högskola grundades 1977 gavs yrkestekniska utbildningar vid teknikinstitutionen, som vid bildandet av stiftelsehögskolan omformades till ingenjörsskolan, som sedan 2007 omformats till tekniska högskolan.[8] Högskolan ger sju högskoleingenjörsprogram och sex högskoleprogram. Därtill finns fyra mastersprogram samt ett antal YH-utbildningar. Det går även att läsa tekniskt basår. Sedan 2010 har högskolan examensrätt på forskarnivå inom industriell produktframtagning.

Inom forskningen arbetas främst inom miljöerna produktutveckling, material och tillverkning, industriell produktion samt informationsteknik.[9]

Referenser

  1. http://hj.se/om-hogskolan/verksamhet-och-strategisk-utveckling/nyckeltal-2010.html
  2. http://hj.se/om-hogskolan/verksamhet-och-strategisk-utveckling/hogskolans-historik.html
  3. http://hj.se/hhj/utbildning.html
  4. http://hj.se/hhj/forskning.html
  5. http://hj.se/jibs/om-oss/jibs-historia.html
  6. http://hj.se/jibs/utbildning.html
  7. http://hj.se/jibs/forskning.html
  8. http://hj.se/jth/om-oss/jths-historia.html
  9. http://hj.se/jth/om-oss.html
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda