Högskoleförordningen

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

I högskoleförordningen (1993:100)[1] reglerar regeringen vad som gäller i högskolan. I högskolelagen framgår vad regeringen har stöd att meddela bestämmelser om i förordning.

Alla högskolor omfattas inte av högskoleförordningen. Dessa är universitet och högskolor som inte är under statligt, kommunalt eller landstingskommunalt huvudmannaskap. Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet omfattas inte heller av förordningen.

Högskoleförordningen gjordes om 2010.

I en bilaga till högskoleförordningen finns examensordningen. Den beskriver alla examina som får utfärdas vid högskolorna. Här finns de lärandemål som gäller för varje utbildning.

Referenser

  1. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda