Högskolepoäng

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Högskolepoäng, eller akademiska studiepoäng, är ett sätt att ange högskolemeriters omfattning.

Ett studieår är 40 veckor. Om du läser på heltid betyder det att du tar 60 högskolepoäng (hp). En termin är 20 veckor och ger 30 hp. En vecka motsvarar alltså 1,5 hp. Enligt det gamla systemet (före 1 juli 2007) motsvarade en veckas heltidsstudier 1 poäng (p).

Hur många poäng en enskild kurs ger beror på hur stor arbetsinsats som normalt krävs av studenten för att uppnå kursens mål. Du hittar information om mål och antal högskolepoäng i den kursplan som varje universitet och högskola skriver för varje kurs.

Högskolepoäng kan ges av statliga universitet och högskolor samt av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd av regeringen att utfärda examen.

Högskolepoäng har en nära koppling till ECTS-poäng. 60 högskolepoäng motsvarar ett års heltidsstudier. Enligt tidigare bestämmelser motsvarade en veckas heltidsstudier en poäng.[1]


Källor

  1. http://www.hsv.se/statistik/statistikomhogskolan/begreppochdefinitioner/h.4.6df71dcd1157e43051580001121.html
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda