Kårobligatoriet

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Kårobligatoriet innebar att det som student var obligatoriskt att vara medlem i en studentkår. Studenter vid Uppsala universitet och Lunds universitet var även tvungna att vara medlem i en nation. Studenter vid Stockholms universitet var på samma sätt tvungna att vara medlem i en fakultetsförening. Kårobligatoriet gällde inte de som studerar på uppdragsutbildning eller KY-utbildning. Kårobligatoriet gällde inte heller studenter vid enskilda högskolor, men de hade ofta lokalt beslutade kårobligatorium. Kårobligatoriet avskaffades 1 juli 2010 och en högskolestuderande på statliga högskolor behöver således inte vara medlem i en studentkår. Många enskilda högskolor har dock valt att behålla kårobligatoriet.

Kårobligatoriet har sitt ursprung i nationsobligatoriet i Uppsala och Lund. 1667 blev nationsmedlemskap obligatoriskt för studenter vid Uppsala universitet och Lunds universitet. När så studentkårer började skapas på 1800-talet var medlemskapet frivilligt, men 1908 infördes även kårobligatoriet. Då gällde det dock bara de två universiteten och vissa högskolor.

1983 utvidgades kårobligatoriet till att gälla samtliga högskolor genom införandet av den så kallade obligatorieförordningen. Obligatoriet gällde då studenter vid statliga högskolor och vid statliga högskolor som anordnar högskoleutbildning enligt avtal med en kommun eller ett landsting som är huvudman för utbildningen.

Kårobligatoriets avskaffande föregicks av utredningen Frihet för studenter - om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) [1] samt propositionen Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande (Prop. 2008/09:154)[2]

Referenser

  1. http://www.sweden.gov.se/sb/d/10005/a/97907
  2. http://www.sweden.gov.se/sb/d/11356/a/122672
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda