Karlstads universitet

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Karlstads universitet
Kaulogo.png
Motto Sapere Aude (Våga bli vis)
Beläget i Karlstad och Arvika
Antal HST 8311 (2010)
Studentkår(er) Karlstad Studentkår
Hemsida http://www.kau.se
Twitter @kau
Hashtagg #KAU
Ledning
Styrelseordförande Karin Johansson
Rektor Johan Sterte
Prorektor Thomas Blom
Vicerektor Bo Edvardsson
Vicerektor Thomas Nilsson
Direktör Anne-Christine Larsson

Innehåll

Historia

Karlstads universitet, blev universitet 1999. Innan dess har högre utbildning funnits i Karlstad sedan 1843 då lärare började utbildads i Karlstad. 1967 bildades det en filial av Göteborgs universitet i Karlstad för att tio år senare, 1977, bli en självständig högskola, Högskolan i Karlstad. Universitetet är medlem i Uniska, ett samarbete mellan lärosäten i inre Sverige och Norge.

Geografi, placering och kommunikationer

Karlstad ligger ca 31 mil från Stockholm, 26 mil från Göteborg och 22 mil från Oslo. Karlstads universitet ligger ca 5 kilometer från Karlstad centrum i stadsdelen Kronoparken. Universitetet har mycket goda busskommunikationer, då det terminstid trafikeras av tre av Karlstads baslinjer med tillsammans 15 avgångar per timme under dagtid. Universitetet ligger mycket väl samlat med alla sina byggnader inom ca 250 meters radie från huvudingången. Universitetet består idag (2011) av 13 sammankopplade byggnader[1].

Organisation

År 2006 gjordes en större omorganisation av universitetet, då tio institutioner blev fyra fakulteter. Vid årsskiftet 2012/13 gjordes åter igen en omorganisation, då de fyra fakulteterna och 24 avdelningar som fanns blev två fakulteter med totalt 12 institutioner.

Fakulteterna och deras institutioner:

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (HS)

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (HNT)

Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Vid Karlstads universitet finns en handelshögskola med fokus på ett tjänsteperspektiv. Handelshögskolan vid Karlstads universitet är en institution och fungerar som ett övergripande varumärke för olika utbildningar, till exempel Civikekonomprogrammet.[3]

Musikhögskolan Ingesund

Vid Karlstads universitet finns Musikhögskolan Ingesund som utbildar dansare samt musiklärare för kulturlivet, grundskolan, gymnasiet och för musik- och kulturskolan. Musikhögskolan Ingesund är en del av institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och är belägen i Arvika[4].

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Förutom dessa fakulteter, finns en tvärfakultetsorganisation för lärarutbildningen som leds av lärarutbildningsnämnden (LUN)[5]

Källor

  1. http://www.kau.se/kontakt/campuskartor
  2. http://www.kau.se/hhk
  3. http://www.kau.se/hhk
  4. http://www.kau.se/imh
  5. http://www.kau.se/om-universitetet/organisation
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda