Kristianstad studentkår

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Kristianstad studentkår är studentkåren för studerande vid Högskolan Kristianstad. Studentkårens högsta beslutande organ är årsmötet som beslutar om åsiktsdokument för studentkåren, såväl som fråan an ansvarsfrihet. I övrigt är kårfullmäktige studentkårens högsta beslutande organ och det organ som väljer styrelsen.

Utskott

Kristianstad Studentkår bedriver sin verksamhet genom utskott. Även de tidigare studentsektionerna har omorganiserats från och med ett medlemsmöte feb 2012 till så kallade sektionsutskott.

Kristianstad studentkår
Lärosäte Högskolan Kristianstad
Medlem i SFS
Hemsida http://www.ksk.nu
SFS
Medlem Ja
Gruppering Ingen
Presidium
Ordförande Dennis Lindh
Vice ordförande Viktor Winberg
fd sektion Namn Organiserar
Studentpresesentantsutskottet Studentrepresentanter i rektors inrättade råd och nämnder
Utbildningsutskottet Studentrepresentanter på programnivå
Flourenso Hälsovetenskapliga utskottet Folkhälsovetare, tandhygienister,ssk
KiNG Datalogiska utskottet Systemutvecklare, datavetare, interaktiv design
Chrisp Naturvetenskapliga Utskottet Biologprogrammet, BMA, Landskapsvetare
Chrisp Pedagogiska Utskottet Lärarstudenter, utbildningsvetenskap
Internationella Utskottet Studenter som vill jobba med internationella studenters studiesociala miljö och kulturella utbyten mellan studenter

Presidialer

En lista över Kristianstad studentkårs presidialer genom tiderna.

Period Kårordförande Vice kårordförande 2020 Harald Persson Mette Borvén
2019 Harald Persson Mette Borvén
2018 Viktor Winberg Kristoffer Pynnönen
2017 Kristoffer Pynnönen Viktor Winberg
2016 Viktor Winberg Erik Albin
2015 Dennis Lindh Viktor Winberg
2014 Amanda Lindborg Jonas Kjällgren
2013/14 Amanda Lindborg Thimmy Jakobsson
2012/13 Josefin Jönsson Hanna Forsberg
2011/12 Ewa Axelsson Jakob Bergman
2010/11 Ewa Axelsson Jakob Bergman
2009/10 Sofie Heimdahl


Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda