Kursvärdering

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En kursvärdering innebär att studenter efter avslutad kurs får möjlighet att framföra sina åsikter om kursen. Att kursvärderingar ska göras regleras i lag:

14 § Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. Förordning (2000:651).
Högskoleförordningen (1993:100)

Högskoleverket tittar generellt på hur arbetet med kursvärderingar går till när de gör tillsynsbesök.

Hur görs kursvärderingar?

Hur kursvärderingar görs är upp till lärosätet. Det innebär att det varierar mellan alla lärosäten, men allt mellan pappersenkäter och webbformulär förekommer.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda