Kvalificerad majoritet

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Kvalificerad majoritet innebär att ett förslag behöver stöd från mer än hälften av de avgivna rösterna vid en omröstning för att bifallas. Det är brukligt att i en stadga ange hur stor majoritet som krävs, om en kvalificerad majoritet krävs är det vanligt med 2/3 eller 4/5, ibland beroende på typ av fråga. Det vanligaste är att det menas 2/3 majoritet när man säger kvalificerad majoritet, men det behöver inte vara det som menas. För att vara tydlig rekommenderas att andelen bifallande röster anges vid varje plats uttrycket kvalificerad majoriet används.

Exempel: Det skall avgöras ifall Grönskogs Studentkår skall uteslutas ur SFS. Vid votering visar det sig att av 349 mandat säger 230 mandat "ja" och 110 säger "nej". Övriga 9 mandat lägger ner sin röst. Detta innebär att Grönskogs Studentkår utesluts då förslaget fick mer än två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Se även

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda