Kvalitetsutvärdering

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Med kvalitetsutvärdering avses sådana utvärderingar som genomförs på uppdrag av regering, lärosäten eller på annat sätt som syftar till att kontrollera kvaliteten i det som mäts.

Innehåll

Nationellt

I det nya kvalitetsutvärderingssystemet som infördes 2011 togs granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete bort. Endast resultatet ska utvärderas. Med resultat avses hur väl utbildningen uppfyller kraven som anges i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Lärosätena ska själva ansvara för att analysera förutsättningar och processer som ligger till grund för en utbildnings resultat, inte Högskoleverket.

Utvärderingarna i det nya systemet ska genomföras i fyraårscykler och resultera i ett omdöme på en tregradig skala. Utvärderingarna kommer att utgöra underlag till regeringen för en mindre del av resurstilldelningen till universitet och högskolor.[1]

Resultaten från de nationella utvärderingarna är sökbara på högskoleverkets webbplats.

Lokalt

Vid såväl Göteborgs (RED10, BLUE11), Uppsala (KoF 07, KoF 11) och Lunds universitet (EQ11) har lokala utvärderingar genomförts.

Externa länkar

Referenser

  1. http://www.hsv.se/kvalitet/bedomningavutbildningarnasresultat/bakgrund.4.4dfb54fa12d0dded89580007603.html
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda