Lista över förkortningar

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Inom högskolesektorn och studentkårsvärlden förekommer det en lång rad förkortningar. Denna lista över förkortningar är ett försök att samla dem med hänvisning till vad de syftar på.

Innehåll

A

AF 
Akademiska föreningen i Lund

B

BTH 
Blekinge tekniska högskola
BUL 
biträdande universitetslektor

C

CTH 
Chalmers tekniska högskola

D

DOCH 
Dans- och cirkushögskolan
dr 
doktor
doktorsexamen
dr h.c. 
Doctor honoris causa (hedersdoktor)

E

ENQA 
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
ESU 
European Students' Union
EUA 
European University Association

F

FFU 
forskning och forskarutbildning (ofta i budgetsammanhang)
fil kand 
filosofie kandidat(examen)
fil mag 
filosofie magister(examen)
fil dr 
filosofie doktor(sexamen)
Foass 
forskarassisient

G

GFS 
Göteborgs Förenade Studentkårer
GU
Göteborgs universitet
grundutbildning
GUS 
Göteborgs universitets studentkårer

H

HAN 
Högskolans avskiljandenämnd
HF 
Högskoleförordningen
HJ 
Högskolan i Jönköping
HL 
Högskolelagen
HPR 
Helårsprestation
HST 
Helårsstudent
HSV 
Högskoleverket
HÅP 
Se HPR
HÅS 
Se HST

I

J

K

KaU 
Karlstads universitet
KAW 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (forskningsfinansiär)
KI 
Karolinska institutet
KK 
Kuratorskollegiet i Lund
Kuratorskonventet i Uppsala
KK-stiftelsen (forskningsfinansiär)
KTH 
Kungliga tekniska högskolan

L

LDK 
Lunds doktorandkår
LiTH 
Linköpings tekniska högskola
LTH 
Lunds tekniska högskola
LU 
Lunds universitet
LUN 
Lärarutbildningsnämnd
LUNA 
Lunds naturvetarkår
LUS 
Lunds universitets studentkårer

M

MaH 
Malmö högskola

N

O

P

Postdoc 
Postdoktor

Q

R

S

SAKS 
Sahlgrenska akademins Studentkår
SamS 
Samverkande studenter
SFS
Sveriges förenade studentkårer
Svensk författningssamling (dvs lagar)
SFSFUM 
SFS fullmäktige
SI 
Svenska institutet
SLU 
Sveriges lantbruksuniversitet
SLUSS 
SLU:s samlade studentkårer
SOU 
Statens offentliga utredningar
SSCO 
Stockholms studentkårers centralorganisation
SU 
Stockholms universitet

T

TLTH 
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
TRF 
Terminsräkningsföreningen (i Lund)

U

UHR 
Universitets- och högskolerådet
UKÄ 
Universitetskanslersämbetet
UL 
Universitetslektor
UmU 
Umeå universitet
UU 
Uppsala universitet

V

VFU 
Verksamhetsförlagd utbildning
VHS 
Verket för högskoleservice
VR 
Vetenskapsrådet

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

ÖNH 
Överklagandenämnden för högskolan
ÖKS 
Överklagandenämnden för studiestöd
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda