Luleå tekniska universitet

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Luleå tekniska universitet (LTU) är ett svenskt statligt universitet i Luleå.
Luleå tekniska universitet
Grundad 1971
Beläget i Luleå
Antal HST 7 103 (2010) [1]
Studentkår(er) Luleå studentkår, Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Hemsida http://www.ltu.se/
Ledning
Styrelseordförande Christina Ullenius
Rektor Johan Sterte
Prorektor Erik Höglund
Direktör Staffan Sarbäck

Innehåll

Organisation

Vid universitetet finns två fakultetsnämnder och sex institutioner.[2]

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Institutionen har inom sig fyra avdelningar: arbetsvetenskap, industriell ekonomi, innovation och design samt samhällsvetenskap.

Institutionen för hälsovetenskap

Institutionen har inom sig tre avdelningar: hälsa och rehabilitering, medicinsk vetenskap samt omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hälsovetare.[3] Institutionen är även hem för centrumbildningen Centrum för innovation och eHälsa som arbetar tillsammans med norrbottens läns landsting för att hitta nya lösningar inom området eHälsa.[4]

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Institutionen har inom sig tre avdelningar: medier, ljusteknik och upplevelseproduktion, musik, dans och teater samt pedagogik, språk och ämnesdidaktik. Utbildning och forskning är finns på campus i Luleå, Piteå och Skellefteå. [5] Vid institutionen finns utbildningar inom journalistik, datorgrafik, media, musik, dans samt lärarutbildning.

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Institutionen har inom sig sex avdelningar: arkitektur och vatten, byggkonstruktion och -produktion, drift, underhåll och akustik, geoteknologi, geovetenskap och miljöteknik samt industriell miljö- och processteknik. Utbildningar ges inom samtliga ovanstående ämnen, till exempel till civilingenjör inom arkitektur. Institutionen är även LTUs del av Nordic mining school som är ett samarbete mellan LTU och Uleåborg universitet i Finland. [6]

Institutionen för system- och rymdteknik

Institutionen har inom sig fyra avdelningar: EISLAB, datavetenskap, rymdteknik samt system och interaktion.[7] Institutionen är även hem till tre centrumbildningar: centrum för distansöverbryggande teknik, centrum för långsiktigt digitalt bevarande samt ProcessIT innovations. Vid institutionen ges utbildningar inom data-, system- och informationsteknik samt rymdteknik.

Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Institutionen har inom sig åtta avdelningar: träteknologi, matematiska vetenskaper, energivetenskap, material- och solidmekanik, maskinelement, materialvetenskap, strömningslära och experimentell mekanik samt produkt- och produktionsutveckling.[8] Institutionen är dessutom hem för fyra centrumbildningar: centre for automotive systems technology and testing, centrum för högpresterande stål, fastelaboratoriet samt träcentrum norr. Institutionen ger några av civilingenjörsprogrammen , men ansvarar även för alla grundkurser i matematik och fysik.

Referenser

  1. http://www.ltu.se/ltu/Organisation/Arsredovisning
  2. http://www.ltu.se/ltu/Organisation/LTU-i-siffror/Organisationsschema-1.9489
  3. http://www.ltu.se/org/hlv/Om-oss/vara-utbildningar
  4. http://www.ltu.se/eic/
  5. http://www.ltu.se/org/kkl
  6. http://www.ltu.se/org/sbn/Om-oss/Vara-utbildningar-1.67039
  7. http://www.ltu.se/org/srt
  8. http://www.ltu.se/org/tvm
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda