Lundagård

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Lundagård är Sveriges äldsta studenttidning och Sveriges största kårtidning (TS-kontrollerad upplaga 44 400). Lundagård ägs av Lunds universitets studentkårer och utkommer med nio nummer per år till samtliga studenter vid Lunds universitet. Förutom den tryckta tidningen finns Lundagård också som en webbtidning på såväl svenska (lundagard.se) som engelska (lundagard.net). Tidningen är helt redaktionellt obunden LUS. Kårerna har inte rätt att påverka innehållet i tidningen.

Lundagård har utkommit i Lunds studentkårs respektive Lunds universitets studentkårers regi sedan 1920. Syftet har allt sedan starten varit att utgöra ett forum för nyheter, debatt, granskning och kultur.

Lundagård har höga journalistiska ambitioner och har generellt ett gott rykte i tidningsbranschen. Bland tidningens tidigare redaktörer märks bl.a. Hjalmar Gullberg, Ivar Harrie, Hasse Alfredson, Per Gahrton, Per T Ohlsson, PM Nilsson, Karin Olsson och Rakel Chukri.

Lundagårds uppdrag definieras i Lunds univeritets studentkårers reglemente:

Tidningens främsta uppgift är att bevaka och granska LUS och studentkårernas verksamhet, studentnationer, Akademiska föreningen, övriga studentföreningar samt Lunds universitet. Dessutom har tidningen i uppgift att bevaka för studenterna viktiga händelser och skeenden lokalt, nationellt och internationellt. Tidningen har som primär målgrupp samtliga studenter vid Lunds universitet. Tidningen ska eftersträva att publicera för internationella studenter viktiga texter på engelska.

Tidningen har tre heltidsarvoderade redaktörer. Redaktionen har sina lokaler i Akademiska föreningens ynglingaborg vid Universitetsplatsen i Lund. Utöver redaktörerna engagerar tidningen 50-100 ideella journalister, fotografer, redigerare m.m.

Lundagårds maskot är Quatten. Att ha en katt som redaktionssymbol antas stå för att den inte är rädd att bita den hand som föder den (läs: kårerna).

Tidningen finansieras huvudsakligen av annonsförsäljning. Studentkårerna vid Lunds universitet bidrar till utgivningen genom ett årligt s.k. presstöd (2011: 10 kr/HÅS). Därutöver prenumererar Lunds universitet på tidningen till samtliga sina anställda.

Q-vers

En Q-vers är en satirisk skildring i ord och bild av en, ofta nyligen avgången, bemärkt person inom studentlivet. Q-versen är ett stående inslag i tidningen allt sedan 1920. Kårpresidialer som gjort särskilt avtryck på studentlivet brukar bli Q-ade. Bland annat har samtliga ordföranden och vice ordföranden för Lunds universitets studentkårer blivit Q-ade. Trots att en Q-vers ska vara elak anses det vara en stor ära att bli Q-ad.

Q ska uttydas quis, latinets ord för pronomenet vem. Q är en okänd författare.

Morrhoppan

Morrhoppan är ett stående inslag i tidningen sedan 2004. Morrhoppan är Lundagårds skvallertant som rapporterar om saker "av vikt" i sin egen spalt i varje nummer. Morrhoppan brukar följas med intresse av mången kårpresidial.

Externa länkar

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda