Lunds universitets studentkårer

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Lunds universitets studentkårer (LUS) är en sammanslutning av studentkårerna vid Lunds universitet. LUS bildades 17 november 1995 inför upplösningen av den gamla Lunds studentkår. Samtliga nio studentkårer i Lund är anslutna till LUS, som representerar ca 40 000 studenter. LUS är medlem i StudentSamarbetet Öresund, StudentKårer Syd och Sveriges StorStadsStudentkårers Samarbetsorgans Samarbetsorgan. LUS:s inofficiella motto lyder: Quos ego-.

Innehåll

Verksamhet

LUS verksamhet kan delas upp i tre delar:

Studentpolitisk del

LUS företräder Lunds studenter gentemot universitetet, de kommuner som universitetet verkar i, Region Skåne och andra aktörer. LUS utser också studentföreträdare på central nivå.

Studentservice

LUS driver bland annat tidningen Lundagård, friluftsgården Lillsjödal i norra Skåne, bostadsförmedlingen Bopoolen, Lunds studentkårs daghem för barn (ett daghem för barn till studenter) och låneinstitutet Kreditkassan. De driver också Lundakarnevalen. Vid LUS kansli finns det ett Studentombud.

Ceremoniell del

Vid officiella sammanhang representerar LUS ordförande och vice ordförande alla studenter vid Lunds universitet. Under LUS ligger också Lunds studenters fanborg, som består av det stora och det lilla standaret. Dessa standar är de äldsta studentstandaren i bruk i Sverige och är tillverkade i mitten av 1800-talet. Till detta kommer studentnationernas fanor. Fanborgen symboliserar studenterna vid olika akademiska högtider, som doktorspromoveringar och professorsinstallationer.

LUS anordnar också den traditionella rektorsuppvaktningen på förste maj, då LUS:s ordförande talar till rektor, som därefter får möjlighet att gå i svaromål. Samtidigt underhåller studentorkestrar och Lunds Studentsångförening. Högtiden har firats åtminstone sedan början av 1800-talet. Kvällen före, den siste april, håller LUS:s vice ordförande det traditionsenliga talet till våren från en balkong på Akademiska föreningens hus vid Tegnérsplatsen i samband med mösspåtagningen.

Medlemskårer

Presidialer

År Ordförande Vice ordförande
2016/17 Björn Sanders Jack Senften
2015/16 Cecilia Skoug Linnea Jacobsson
2014/15 Oskar Styf Sebastian Persson
2013/14 Clara Lundblad Edward Linderoth-Olsson
2012/13 Tora Törnqvist Nicolai Slotte
2011/12 Simon Wetterling Emma Jungmark
2010/11 Christoffer Ivarsson Henrik Jonsson
2009/10 Christian Stråhlman Elisabeth Gehrke
2008/09 Petter Forkstam Eva Frisendahl
2007/08 Hanna Ericsson Ida Andersson
2006/07 Martin Lundqvist Marie Lidén
2005/06 Elisabet Månsson (numera Hammaburg) Magnus Sandberg
2004/05 Christian Resebo Nanna Wedar
2003/04 Carin Brenner Nils Gustafsson
2002/03 Mikael Härdig Carin Brenner
2001/02 Kristina Arnrup (numera Arnrup Thorsbro) Tomas Holdar
2000/01 Magnus Andergran (numera Alm) Marta Santander
1999/00 Lars Larsson (numera Trägen) Johan Nilsson
1998/99 Michael Eriksson Mattias Persson
1997/98 Kathrin Österlund Göran Hellmalm
1996/97 Patrik Kruse Katja Wibell
1996 VT Patrik Kruse Jacob Branting

Externa länkar

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda