Reftec

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Reftec är en sammanslutning av kårer och studentföreningar som till stor del representerar teknologstudenter. Den grundades som ett samarbete mellan Tekniska högskolans studentkår och Chalmers studentkår men innefattar idag även Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, Umeå naturvetar- och teknologkår, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Linköpings teknologers studentkår och Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola

Grupper

Mycket arbete inom Reftec sker i grupper där aktiva på olika poster träffar de på liknande post på de andra kårerna. Vilka grupper som finns har varierat mellan åren men många är fasta. Utöver en överlämning varje sommar, vartannat år i Uppsala och vartannat år i Stockholm, där alla grupper träffas, träffas även de individuella grupperna ett par gånger per termin.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda