Reservation

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En reservation är ett mötestekniskt ställningstagande som innebär att den som reserverar sig inte ställer sig bakom det beslut som fattades. Normalt skall en reservation anmälas i samband med beslutet, och ska oftast lämnas in skriftligt. En reservation skrivs in i mötesprotokollet.

Se även

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda