SöderS

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SöderS - Södertörns högskolas studentkår är den enda studentkåren vid Södertörns högskola och har varit det sedan organisationens grundande 2 maj 1996. SöderS drivs av organisationens kansli, 70 ideella studenter, föreningar och våra 400 studentrepresentanter.

Organisation

SöderS högsta beslutande organ är Kårfullmäktige som tillsätts genom årliga kårval. Kårfullmäktige består av 21 ledamöter, vilka väljs genom personval, och sammanträder minst 6 gånger per år. Den direkta ledning är styrelsen. SöderS styrelse består av 5-9 ledamöter samt ordförande ochvVice ordförande. Det operativa arbetet utförs av kansliet som består av eventkoordinator, kommunikatör, ordförande, utbildningsansvarig och vice ordförande.

SöderS är en paraplyorganisation som samlar över 20 intresse- och programföreningar på lärosätet. SöderS driver även tre olika verksamheter vid sidan om den egna organisationen; SöderS Pub, SöderS Andrahandsbokhandel och Erasmus Student Network Södertörn.

SöderS är medlemmar i Sveriges förenade studentkårer (SFS), Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) och Flemingsbergs förenade studentkårer (FFS). FFS är en samarbetsorganisation för studentkårerna på Campus Flemingsberg - Medicinska föreningen, Odontologiska föreningen, Röda korsets högskolas studentkår, Tekniska högskolans studentkår och SöderS.

Historia

SöderS bildades i maj 1996. Södertörns högskola hade då ännu inte fått rätten att utfärda examen utan istället var Stockholms universitets rektor även rektor för Södertörns högskola och SöderS var en del av Stockholms universitets studentkår.

SöderS har varit verksam på tre campus - Flemingsberg, Haninge och Södertälje. Idag är verksamheten helt koncentrerad till Campus Flemingsberg.


SöderS
SöderSLogo.png
Grundad 2 maj 1996
Lärosäte Södertörns högskola
Medlem i SFS, SSCO, FFS
Hemsida http://www.soders.nu/
Twitter @sodersnu
SFS
Medlem Ja
Gruppering E4
Presidium
Ordförande Oskar M Wiik
Vice ordförande Josefin Stern & Adam Söderberg
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda