SFS extra fullmäktige 1974

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS extra fullmäktige 1974 hölls i Örebro 1-3 februari, som behandlade två stora frågor: remissvar till U68 och obligatoriefrågan. Fullmäktige beslöt att betänkandet som U68 lämnat ej kan ligga till grund för en genomdrivande reformering av högskolan, samt att obligatoriet ej kan upplösas utifrån de direktiv Obligatoriekommittén hade som grund för sitt arbete.
SFS extra Fullmäktige 1974
Plats Örebro
Tid 1-3 februari
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda