SFS fullmäktige 1968

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS fullmäktige 1968 arrangerades på Folkets Hus i Linköping den 26e till 30e maj 1968. Mötet inleddes med anförande av, och frågestund med, utbildningsministern Olof Palme. Utskotten arbetade den 27 maj och 28-30 maj hölls plenumförhandlingar. Totalt behandlades 87 motioner och 10 propositioner. Fullmäktige fattade även beslut om remissvar angående UKAS. Dessvärre kunde inte mötet avslutas inom den planerade tiden varför det ajournerades till hösten 1968.
SFS Fullmäktige 1968
Plats Linköping
Tid 26-30 maj
Ordförande Görel Sävdborg-Lundgren
Vice ordförande Stefan Melesko

Innehåll

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 1968/69:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 1968/69 (i bokstavsordning):

Valberedning

Verksamhetsrevisorer

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda