SFS fullmäktige 1969

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS fullmäktige 1969 arrangerades i den 27e till 31a maj 1969. Den 26 januari 1970 hölls ett extra fullmäktigemöte, då sittande presidium, som en följd av att styrelsens propositioner vid höstfullmäktigemötet 28 november till 2 december inte bifölls på ett antal punkter, avsagt sig sina uppdrag. Det extra fullmäktigemötet ägnades uteslutande åt att fylla dessa vakanser samt vissa styrelsevakanser. Per-Åke Hallberg stannade i styrelsen, övriga två avgångna presidialer listas i verksamhetsberättelsen som styrelsekonsulenter. Vid mötet 27-31 maj behandlades 56 motioner och 12 propositioner. Mötet inleddes med anförande av, och frågestund med, den nyutnämnde universitetskanslern Hans Löwbeer.
SFS Fullmäktige 1969
Tid 27-31 maj, 26 januari
Ordförande Christer Berg
Vice ordförande Ulf W Lundin

Innehåll

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 1969/70 vid ordinarie fullmäktigemötet:

Valt presidium vid det extrainsatta fullmäktigemötet:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 1969/70, i bokstavsordning och med eventuell kommentar rörande fyllnadsvalet vid januari-FUM:


Valberedning

Verksamhetsrevisorer

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda