SFS fullmäktige 1972

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS fullmäktige 1972 arrangerades på Frimurarhotellet i Linköping mellan den 22e och 26e maj 1972. Totalt deltog ca 180 personer, och mötet avhandlade 33 motioner samt 17 propositioner. Förutom beslut relevanta för åsiktsbildning kring U68 och PUKAS bifölls bland annat en stadgeändring i första läsningen om upplösning av SFS. Enligt verksamhetsberättelsen var detta en del av en föreslagen omorganisation, där det även beslutades att höstfullmäktige skulle avskaffas, bland annat då de utbildningsråd som sedan tidigare inrättats givit goda erfarenheter, men även av ekonomiska skäl.
SFS Fullmäktige 1972
Plats Linköping
Tid 22-26 maj
Ordförande Dag Klackenberg
Vice ordförande Christer Henriksson
Vice ordförande Lars Pettersson

Innehåll

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 1972/73:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 1972/73 (i bokstavsordning):

Valberedning

Verksamhetsrevisorer

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda