SFS fullmäktige 1973

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS fullmäktige 1973 arrangerades i Örebro den 30 maj till 3 juni 1973. Det hölls även ett extra fullmäktigemöte med anledning av SFS omorganisation den 30 mars i Stockholm. Under det extrainsatta mötet beslutades om en stadga i stadgeläsning, interimsstyrelse samt valberedning. Det ordinarie fullmäktigemötet hölls på Stora Hotellet i Örebro, med totalt 160 deltagare. Mötet behandlade totalt 14 propositioner och 27 motioner. De flesta propositioner rörde den nya organisationen, som fick namnet SFS II, och bland propositionerna togs U68 samt LUK upp. Fullmäktige beslutade att med anledning av remissvaren på U68 hålla ett extra fullmäktigemöte. De flesta sociala motionerna rörde studiemedel och på den internationella fronten togs uttalanden mot regimerna i Grekland och Turkiet.
SFS Fullmäktige 1973
Plats Stockholm, Örebro
Tid 30 mars, 30 maj - 3 juni
Ordförande Lars Pettersson
Vice ordförande Bertil Magnusson

Innehåll

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 1973/74:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 1973/74 (i bokstavsordning):

Interimsstyrelsen vald 1973-03-30, bestod förutom av den ordinarie styrelsen av:

Två platser vakantsattes.

Valberedning

Verksamhetsrevisorer

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda