SFS fullmäktige 1974

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS fullmäktige 1974 arrangerades i Örebro den 23-26 maj 1974. Dessutom hölls ett extra fullmäktigemöte i Örebro 1-3 februari samma år, som behandlade två stora frågor: remissvar till U68 och obligatoriefrågan. Fullmäktige beslöt att betänkandet som U68 lämnat ej kan ligga till grund för en genomdrivande reformering av högskolan, samt att obligatoriet ej kan upplösas utifrån de direktiv Obligatoriekommittén hade som grund för sitt arbete. Vid det ordinarie fullmäktigemötet 23-26 maj deltog ca 150 personer. 11 propositioner och 23 motioner behandlades, bland annat uppdrogs till styrelsen att tillsätta en resursutredning som ska noggrant se över SFS:s verksamhet såväl den faktiska som alternativa möjligheter samt i form av proposition förelägga fullmäktige förslag om den framtida verksamheten vid sammanträde 1975.
SFS Fullmäktige 1974
Plats Örebro
Tid 1-3 februari, 23-26 maj
Ordförande Peter Honeth
Vice ordförande Einar Frydén
Vice ordförande Bengt G Herrström

Innehåll

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 1974/75:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 1974/75 (i bokstavsordning):

Valberedning

Verksamhetsrevisorer

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda