SFS fullmäktige 1990

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS fullmäktige hölls i Örebro i maj 1990.
SFS Fullmäktige 1990
Plats Örebro
Tid 11-13 maj
Ordförande Arne Johansson
Vice ordförande Madeleine Harby

Innehåll

Större diskussionspunkter

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 1990/1991:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 1990/1991 (i bokstavsordning):

Valberedning

Vald valberedning för verksamhetsåret 1990/1991 (i bokstavsordning)

Doktorandkommittén

Vald doktorandkommité för verksamhetsåret 1990/1991 (i bokstavsordning)

Verksamhetsrevisorer

Valda Verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 1990/1991:

Referenser

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda