SFS fullmäktige 1996

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS fullmäktige 1996 arrangerades i Ronneby den 2-5 maj 1996. Ett utmärkande drag vid fullmäktige 1996 var att studentkårer i Lund hade oproportiornerligt många mandat. Detta kom sig av att Lunds universitet den 1 januari 1996 hade genomfört en fakultetskårsreform. Den gamla Lunds studentkår hade ersatts av sju fakultetskårer. Fakulterskårerna hade samtliga begärt inräde i SFS och hade därför mandat i fullmäktige. Den gamla kåren hade dock inte formellt likviderats och hade på pappret fortfarande kvar sina medlemmar. Då även Lunds studentkår, trots att de befann sig i likvidation, belutade att inbetala full medlemsavgift för alla sina medlemmar fick kåren, i enlighet med SFS stadga, full representation i fullmäktige. De flesta studenter i Lund hade därmed dubbel representation. Detta faktum avspeglades i att SFS styrelse 1996/97 fick fler än 25 % av sina ledamöter från Lund.
SFS Fullmäktige 1996
Värdkår Blekinge studentkår
Plats Ronneby
Tid 2-5 maj
Ordförande Ingrid Anderbjörk
Vice ordförande Helene Lindstrand
Vice ordförande Ebba Jansson

Innehåll

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 1996/97:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 1996/97 (i bokstavsordning):

Valberedning

Vald valberedning för verksamhetsåret 1996/97 (i bokstavsordning):

Verksamhetsrevisorer

Valda verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 1996/97:

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda