SFS fullmäktige 1997

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS Fullmäktige 1997
Värdkår Gefle studentkår
Plats Gävle
Tid 24-27 april 1997
Ordförande Anders Ahlström
Vice ordförande Lena Augustinius
Vice ordförande Samuel Engblom

Innehåll

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 1997/98:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 1997/98 (i bokstavsordning):

Valberedning

Vald valberedning för verksamhetsåret 1997/98 (i bokstavsordning):

Verksamhetsrevisorer

Valda verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 1997/98:

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda