SFS fullmäktige 2011

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS Fullmäktige 2011
Värdkår Örebro studentkår
Plats Örebro universitet
Tid 13-15 maj
Ordförande Beatrice Högå
Vice ordförande Elisabeth Gehrke

Innehåll

Större diskussionspunkter

Övrigt

På fredagen den 13 maj anordnades en bankett för att fira SFS 90 år.

Nya medlemskårer

Följande kårer beviljades inträde i SFS:

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 2011/2012:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 2011/2012 (i bokstavsordning):

Valberedning

Vald valberedning för verksamhetsåret 2011/2012 (i bokstavsordning):

Doktorandkommittén

Verksamhetsrevisorer

Valda Verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2011/2012:

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda