SFS fullmäktige 2017

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS fullmäktige 2017 hölls 12-14 maj i Linköping på Campus. Banketten hölls på Linköpings flygvapen museum.
SFS Fullmäktige 2017
Värdkår Consensus, StuFF
Plats Linköping
Tid 12-14 maj
Ordförande Caroline Sundberg
Vice ordförande Charlotta Tjärdahl

Innehåll

Mötesordförande & mötessekreterare

Mimmi Garpebring, Sofia Eklund, John Edström och Emil Rissve valdes till mötesordförande. Sebastian Lagunas Rosén, Dan Li, Kajsa Sköld och Marcus Åhagen valdes till mötessekreterare.

Nya medlemskårer

Vid mötet upptogs Uppsala teknolog- och naturvetarkår och Kristianstad studentkår som medlemmar i SFS.


Större diskussionspunkter

SFS medlemsavgift föreslogs att höjas, det blev en het debatt med många kontrapropositioner. Resultatet blev att medlemsavgiften höjs med 0,5 kr / HST till 5,5 kr / HST för verksamhetsåret 2017/2018 och till 6 kr / HST för verksamhetsåret 2018/2019.

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 2017/2018:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 2017/2018 (i minnesordning):


Till ersättare valdes:

Valberedning

Vald valberedning för verksamhetsåret 2017/2018:


Ersättare i valberedningen:

Doktorandkommittén

Vald doktorandkommitté för verksamhetsåret 2017/2018:

Verksamhetsrevisorer

Valda verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2017/2018:


Till revisorsersättare valdes:


Till auktoriserad revisor valdes:

Referenser

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda