SFS fullmäktige 2018

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS fullmäktige 2018 hölls 27-29 april i Gävle på campus. Banketten hölls på Gavlehovshalle i Gävle.
SFS Fullmäktige 2018
Värdkår Gefle studentkår
Plats Gävle
Tid 27-29 april
Ordförande Charlotta Tjärdahl
Vice ordförande Jacob Adamowicz

Innehåll

Mötesordförande & mötessekreterare

Mimmi Garpebring och Jakob Bohman valdes till mötesordförande. Sebastian Lagunas Rosén och Susanne Hellquist valdes till mötessekreterare.

Nya medlemskårer

Vid mötet upptogs inga nya kårer som medlemmar i SFS.

Utträdande medlemskårer

Vid mötet utträdde Mälardalens studentkår som medlemmar i SFS.


Större diskussionspunkter

--

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 2018/2019:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 2018/2019 (i minnesordning):


Till ersättare valdes:

Valberedning

Vald valberedning för verksamhetsåret 2018/2019:


Doktorandkommittén

Vald doktorandkommitté för verksamhetsåret 2018/2019 (ofullständig):


Verksamhetsrevisorer

Valda verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2018/2019:


Till revisorsersättare valdes:

Till auktoriserad revisor valdes:

Referenser

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda