SFS fullmäktige 2019

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS fullmäktige 2019 hölls 3-5 maj i Östersund på Campus. Banketten hölls på Gamla teatern i Östersund.
SFS Fullmäktige 2019
Värdkår Studentkåren i Östersund
Plats Östersund
Tid 3-5 maj
Ordförande Jacob Adamowicz
Vice ordförande Daniel Lindblom

Innehåll

Mötesordförande & mötessekreterare

Ebba Fogelström, Gustaf Andersson och Mira Lindgren valdes till mötesordförande. Nils Sandqvist, Linn Svärd, Sebastian Lagunas Rosén och Susanne Hellquist valdes till mötessekreterare.

Nya medlemskårer

Vid mötet upptogs inga nya kårer som medlemmar i SFS.

Utträdande medlemskårer

Vid mötet utträdde Gefle studentkår, Lundaekonomerna och KonstKåren som medlemmar i SFS. Vid mötet uteslöts Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö.


Större diskussionspunkter

SFS-DK har länge varit under diskussion kring om kommittén ska befinna sig organisatoriskt under SFSFUM eller styrelsen. På SFSFUM 2019 röstades igenom att SFS-DK ska organisatoriskt ligga under styrelsen.

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 2019/2020:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 2019/2020 (i minnesordning):


(*)Thea Sandqvist valdes till första ersättare men då ingen doktorand valdes till ordinarie styrelseledamot valdes hon omgående in i styrelsen som ordinarie ledamot.


Valberedning

Vald valberedning för verksamhetsåret 2019/2020:


Ersättare i valberedningen:

Doktorandkommittén

Vald doktorandkommitté för verksamhetsåret 2019/2020 (ofullständig):

Verksamhetsrevisorer

Valda verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2019/2020:


Till revisorsersättare valdes:

Till auktoriserad revisor valdes:

Referenser

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda