SFS fullmäktige 2020

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS fullmäktige 2020 hölls 18 april digitalt via verktyget Zoom från Borås och resten av landet. Med anledning av den globala COVID-19 pandemin valde SFS styrelse att göra fullmäktige mötet helt digitalt i en nerbantad version. På grund av dessa omständigheter hölls ingen bankett.
SFS Fullmäktige 2020
Värdkår Studentkåren i Borås
Plats Borås/Digitalt
Tid 18 april
Ordförande Matilda Strömberg
Vice ordförande Simon Edström

Innehåll

Mötesordförande & mötessekreterare

Mimmi Garpebring och Jakob Bohman valdes till mötesordförande. Marcus Romedahl och Susanne Hellquist valdes till mötessekreterare.

Nya medlemskårer

Vid mötet upptogs inga nya kårer som medlemmar i SFS.

Utträdande medlemskårer

Vid mötet utträdde inga studentkårer som medlemmar i SFS. Vid mötet uteslöts Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm, då de ej längre har kårstatus.


Större diskussionspunkter

På grund av den nerbantade ordinarie fullmäktige röstade fum för SFS styrelses förslag att på hösten 2020 kalla till en extra fullmäktigemöte. En rapport om Rapport: Bättre stöd för studerande vid yrkeshögskolan, togs upp gällande en utredning om utbildningsbevakningen vid yrkeshögskolor. Eftersom SFS-DKSFS fullmäktige 2019 flyttades organisatoriskt till understyrelsen gjordes inga val av fullmäktige dit.

Presidieval

Valt presidium för verksamhetsåret 2020/2021:

Styrelseval

Vald styrelse för verksamhetsåret 2020/2021 (i minnesordning):


Valberedning

Vald valberedning för verksamhetsåret 2020/2021:


Verksamhetsrevisorer

Valda verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2020/2021:


Till auktoriserad revisor valdes:

Referenser

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda