Sjukförsäkringen

Från SFS Wiki

(Omdirigerad från SGI)
Hoppa till: navigering, sök

Sjukförsäkringen syftar till att ersätta en del av inkomsten vid sjukdom. För studerande som blir sjuka finns det flera olika sätt att få ersättning genom sjukförsäkringen.

Innehåll

Sjukpenning

Sjukpenning är en del av sjukförsäkringen i Sverige. Den utbetalas till vissa personer vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Sjukpenningen beräknas på den så kallade sjukpenninggrundande inkomst För studerande som blir sjuka finns det flera olika sätt att få ersättning genom sjukförsäkringen. Det finns även en möjlighet till avskrivning av studiemedlet vid sjukdom. Studerande som blir sjuka ska alltid anmäla sig till Försäkringskassan första sjukdomsdagen.[1]

Enligt en undersökningen Studenter om den studiesociala utredningen som SFS, TCO och Tria genomförde 2009 visste inte 8 av 10 studenter vad de skulle göra om de de blev sjuka. Undersökningen visade också på att mindre än 1 av 10 studerande som varit sjuka och berättigad någon form av sjukpenning erhöll en ersättning. [2]

Sjukpenninggrundande inkomst SGI

Sjukpenningens storlek beräknas på sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

SGI räknas ut såhär: SGI=årsinkomst*0,97 Ersättningen räknas ut som SGI * 0,8. Dock finns dock ett ersättningstak som gör att man, ur ersättningssynpunkt, inte anses ha en årslön som överstiger 10 prisbasbelopp när det gäller föräldrapenning, eller 7,5 prisbasbelopp när det gäller övriga ersättningar (t ex sjukdom eller tillfällig föräldrapenning/sjukt barn). 2011 hjälper det således inte att tjäna mer än 10*42800=428000 kr/år för att kunna få max föräldrapenning, eller mer än 7,5*42800=321000 kr/år för att kunna få max sjukpenning eller ersättning för vård av sjukt barn. [3]

Sjukpenninggrundande inkomst ligger också till grund för beräkningen av föräldraförsäkringen.

Vilande SGI

Studerande med studiestöd eller utbildningsbidrag som före studiernas början har rätt till en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, får ha den SGI:n vilande under utbildningstiden. Vilande SGI innebär att du under utbildningstiden som regel inte kan få någon ersättning som är grundad på den vilande SGI:n. När studierna är avslutade kan den vilande SGI:n bli gällande igen. Om du är arbetslös när studierna är avslutade ska du anmäla dig direkt (samma dag) till Arbetsförmedlingen för att få behålla din SGI. Om en studerande har en vilande SGI och blir sjuk under studierna måste denna avbryta eller avsluta sina studier för att sjukpenning baserad på den vilande SGI:n Om den studerande inte uppbär studiemedel för under hela studietiden går den vilande SGI förlorad.[4]

Studietids-SGI

Det är möjligt för studerande som arbetar vid sidan av studierna att få en så kallad studietids-­SGI.

Detta förutsätter att den studerande har en inkomst som minst uppgår till 24 % av prisbasbeloppet, eller 10 272 kronor enligt 2011 års bestämda prisbasbelopp per år. Inkomsten måste också anses vara stadigvarande och årligen återkommande. Den studerande kan också ha en vilande SGI vid sidan av sin studietids-SGI. Studerande som har en studietids-­SGI kan få sjukpenning vid sjukdom baserad på denna under studietiden. Detta gäller endast för tidsperioder som den studerande skulle arbeta. Således kan en studerande som endast arbetat under sommaren inte få ersättning för sjukdom under terminen. [5]


Referenser

  1. http://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/om_du_blir_sjuk/sjukpenning
  2. http://www.sfs.se/sv/node/830
  3. http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/sgi_4080b_sjukpenninggrundande_inkomst_information_for_dig_som_studerar_ar_arbetslos_har_sjuk_eller_aktivitetsersattning.pdf
  4. http://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/text/nav/privatpers/studerande/om_du_blir_sjuk/studier_med_studiestod
  5. http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/sgi_4080a_sjukpenninggrundande_inkomst_information_for_dig_som_ar_anstalld.pdf
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda