Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet (hädanefter kallad Samhällsvetarkåren), grundad 1995, är en av nio studentkårer vid Lunds universitet. Samhällsvetarkåren representerar samtliga student vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Historia

Samhällsvetarkåren är en av de kårer som bildades efter att Lunds studentkår splittrades 1995 och Samhällsvetarkåren är således en relativt ung studentkår. Samhällsvetarkåren har sedan kårobligatoriets fall 2010 representerat samtliga studenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten, då Samhällsvetarkåren även tog ansvar för Socialhögskolan vid Lunds universitet. 2011 bytte Samhällsvetarkåren namn från sitt dåvarande namn Lunds Samhällsvetarkår till det nuvarande namnet för att tydligt även inkludera de studenter som studerar vid Lunds universitets Campus Helsingborg.

Organisation

Samhällsvetarkårens högsta beslutande organ är fullmäktige, som en gång per år väljs via personval av medlemmarna. Kårvalet hålls under vårterminen och mandatperioden är från den siste juni till den förste juli. Under kårvalet väljs 31 ordinarie ledamöter till fullmäktige som sedan under ett Val-FUM väljer kårens förtroendevalda (däribland presidiet, styrelsen och så vidare).

Samhällsvetarkåren påbörjade under vårterminen 2012 ett decentraliseringsarbete genom att skapa sektioner. Den första sektion som startades var Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora och denna sektion representerar samtliga medlemmar vid Lunds universitets Campus Helsingborg.

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet
Grundad 1995
Lärosäte Lunds universitet
Medlem i SFS, LUS
Hemsida http://www.samvetet.org
Twitter @@Samhallsvetaren
SFS
Medlem Ja
Gruppering LUA
Presidium
Ordförande Ludvig Sundin
Vice ordförande Sebastian Persson
Vice ordförande Gustavo Herrera
Vice ordförande Josefine Jaktling
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda