StudentSamarbetet Øresund

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

StudentSamarbetet Øresund (SSØ), även på svenska StudentSamarbetet Öresund (SSÖ) eller danska StudentSamarbejdet Øresund (SSØ), var ett samarbete mellan 16 studentkårer (DK: studenterråd) i Öresundsregionen (Skåne och Själland).

SSØ avslutades formellt vid ett möte i Lund den 26 februari 2017, på den 359:de årsdagen av Roskilde-freden. Dessförinnan hade samarbetet varit vilande i ett antal år.

StudentSamarbetet Øresund var en plattform for samarbete mellan studentkårerna i Öresundsregionen och Öresundsuniversitetet. Man arbetade för att säkra de interessen de studerande har i kraft av att vara studerande under det dåvarande Öresundsuniversitetet.

SSØ arbetade med att inspirera och ta initiativ till konkreta samarbeten mellan studentkårerna. Arbetet koncentrerade sig på att arrangera möten och konferenser. SSØ utsåg fyra studentrepresentanter i Öresundsuniversitetets högsta beslutande församling, Rektorsmötet.

SSØ ledes av en arvoderad generalsekreterare. SSØ:s kansli låg i Lund.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda