Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.

Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm (SSAS) var fram till 2019 studentkåren för studerande vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan vid Stockholms universitet. Institutionen är belägen vid Sveaplan.

Historia

SSAS grundades 1920 av Centralförbundet for Socialt Arbete, CSA. Studentkåren var med och byggde upp den akademiska utbildning som startade på Socialhögskolan 1921 i annexhusen till Stockholms stadsbibliotek. Redan från starten 1921 hade högskolan en egen professur som högsta akademiska titel. Socialhögskolan blev en del av Stockholms universitet 1977 och flyttade då ut till Frescati. Även SSAS flyttade ut till Frescati och drev egen kårverksamhet där. 1996 flyttade institutionen för Socialt arbete – Socialhögskolan tillbaka till Sveavägen och så även SSAS. Under kårstatusprocessen 2019 förlorade SSAS sin kårstatus till Stockholms universitets studentkår (SUS) och avvecklades därefter som organisation.

Organisation

Kårens högsta beslutande organ var årsmötet där alla medlemmar hade förslags-, yttrande- och rösträtt. Årsmötet utsåg kårstyrelsen, valberedning, revisorer och tillsatte övriga förtroendeposter. Årsmötet beslutade även om medlemsavgift, budget och verksamhetsplan. Förutom årsmötet hade kåren ytterligare 2-3 medlemsmöten (kårmöten) per termin.

SSAS studiebevakning övertogs 2019 av studentrådet Socarb, som är registrerat hos SUS. SSAS studiesociala verksamhet bedrivs istället av Socionomstudenternas studiesociala förening (SSF) som är en fakultetsförening vid Stockholms universitet.


Studentförbundet för Socialt arbete i Stockholm
Lärosäte Stockholms Universitet
Medlem i SFS, SSCO
Hemsida http://www.ssas.nu
SFS
Medlem Nej, pga förlorad kårstatus
Gruppering SamS
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda