Studentkåren i Östersund

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Studentkåren i Östersund, SiÖ, är studentkåren för Mittuniversitetets studerande vid campus Östersund.

Kårens högsta beslutande organ är medlemsmötet som sker i början av december och i slutet av april varje år.

Högsta verkställande organ är kårstyrelsen. Styrelsen leder studentkårens arbete i enlighet med stadgar, verksamhetsplan och övrig direktion, allt detta beslutas av medlemmarna på medlemsmötet. Kårstyrelse, valberedning, verksamhetsrevisor och ordförande för alla studentkårens sektioner och utskott väljs av medlemsmötet. Kårstyrelsens arbete leds av ett presidium som utgörs av en ordförande och vice ordförande med heltidsarvodering.

Hos studentkåren arbetar en tjänstemän på heltid med reception-, IT-sysslor samt organisationsstöd. Kåren jobbar aktivt med att företräda studenternas intressen genom påverkansarbete gentemot universitet och kommun. Kåren jobbar också med personligt stöd till studenter som upplever problem med sin studiesituation.

Studentkåren i Östersund
Grundad 1971
Lärosäte Mittuniversitetet
Medlem i SFS, MFS
Hemsida http://www.sko.miun.se/
SFS
Medlem Ja
Gruppering SamS
Presidium
Ordförande Johan Liljeholm
Vice ordförande Maria Fränstam

Innehåll

Organisation

SiÖ består, utöver kårstyrelsen och medlemsmötet, av 7 sektioner som arbetar främst studiepolitiskt mot universitets ämnesavdelningar samt en särskild sektion för doktoranderna vid Mittuniversitetet Östersund. Det finns även flertalet utskott som arbetar med studiesociala uppgifter.

Sektioner

Utskott

SiÖ äger också Östersunds Campusrestauranger AB, ÖCAB, till 100% och detta bolag bedriver restaurang- och fikaverksamhet på campus Östersund och mot omgivande samhälle.

Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda