Studentrepresentanter

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En studentrepresentant innehar ett uppdrag är att representera studenternas åsikter i lokala eller nationella organ.

Studentrepresentanten måste vara student eller doktorand vid en högskola eller universitet. Tillsättningen sker genom den lokala studentkåren, ett lokalt samarbetsorgan, eller SFS.

SFS utser 50-100 studentrepresentanter till nationella arbets- och referensgrupper samt till utredningar, nämnder, råd och styrelser, per år. Dessa val förrättas av SFS styrelse eller av SFS presidium.

Studentinflytande

I högskolelagen är studenternas rätt till inflytande över utbildningen inskriven. Studenterna har rätt till representation både i beredande och beslutande processer som rör utbildningen eller studenternas situation. Läs mer under studentinflytande.

Informationsflöde

Ett sätt att påverka som används av studentkårer och studentorganisationer är de olika informationskanalerna de sitter på. På ett lärosäte kan det för exempelvis lärarrepresentanterna ofta vara helt olika personer som sitter i de olika formella organen. De kanske aldrig träffas eller vet vilka de andra lärarrepresentanterna är. Men för studenterna förekommer det att samma studentrepresentant sitter i flera organ och har god kontakt med andra studentrepresentanter eller kårpresider. Denna nära kontakt mellan olika organ återfinns på alla nivåer, även nationellt. Olika sätt att organisera studentrepresentanternas informationsflöde är exempelvis genom kommittéer där man kan träffas och diskutera, eller genom regelbunden återrapportering. Detta är ett sätt för studentrepresentanter att få ett kunskapsövertag som kan användas för påverkan.

Se även

www.sfs.se/studentrepresentanter

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda